Nuoli 2001 - harjoitus osoitti, että Porvoon sotilasalueen reserviläisillä on voimakas maanpuolustustahto

Porvoon sotilasalueeseen kuuluvat Porvoo, Sipoo ja Pornainen. Näiden kuntien alueilla on tehty jo usean vuoden ajan määrätietoista työtä poikkeusoloihin varautumisen eteen. Porvoon sotilasalueen päällikkö eversti Raimo Manninen on saanut motivoitua alueensa reserviläiset aktiiviseen kouluttautumiseen "ei toivottavien tilanteiden varalle".

Porvoon sotilasalue järjesti 28.-30 syyskuuta 2001 vapaaehtoisen harjoituksen (PVVEH), jonka aiheena oli hyökkäystaistelu ja nimenä "Nuoli 2001". Harjoitukseen kuului myös paikallisosaston järjestämä Maanpuolustuskoulutus ry:n lisäkurssi. Harjoitukseen osallistui noin 600 miestä ja naista.

Kouluttajina harjoituksessa toimivat sotilasalueen omat "ammattisotilaat", kouluttajakoulutuksen saaneet reserviläiset. He ovat olleet mukana kotiseutuharjoituksissa vastuullisissa tehtävissä jo useita vuosia ja heidän ammattitaitonsa on vailla vertaa. He ovat pääsääntöisesti paikkakunnan omia miehiä ja tuntevat joukkonsa.

Harjoitusjoukkojen perustaminen ja koulutus

Kukin reserviläinen ilmoittautui viikonlopun kestävään kertausharjoitukseen kutsussa käsketyssä paikassa. Perustamispaikkoja oli Porvoossa, Tolkkisissa, Sipoossa, Pornaisissa ja Hyrylässä. Perustamispaikkojen henkilöstö varusti heidät suojavaatetuksella ja harjoituksessa tarvittavalla välineistöllä.

Joukkojen koulutus aloitettiin välittömästi perjantai-iltana ja se jatkui sunnuntai-iltapäivään saakka samassa paikassa missä palvelukseen oli astuttu. Koulutus toteutettiin kurssimuotoisena ja aiheina olivat perustaminen, taktiikka, panssarintorjunta, krh, tykistön tuliasematoiminta, linnoittaminen, huolto, viestitoiminta ja tiedustelu sekä esikuntatyöskentely.

Harjoituksen yhteyteen kuului myös kriisin aikaisissa siviilitehtävissä toimivalle ns. VAP-henkilöstölle suunnattu kuntakurssi. Lisäksi eräisiin harjoituksen osioihin osallistuivat erään järjestyspoliisin komisariokurssin kertauskurssin oppilaat.

Yhteistyö on voimaa

Porvoon sotilasalueella tehdään laajaa ja saumatonta yhteistyötä eri sidosryhmien kesken.

Toiminnan suunnittelussa ja koulutuksen toteutuksessa ovat mukana niin kunnat, eri viranomaiset, alueen yritykset, paikallisosastot kuin maanpuolustusjärjestötkin. Nämä tahot yhdessä sotilasalueen henkilöstön kanssa ovat tehneet merkittävää työtä. Kyky toimia erilaisissa kriisitilanteissa ja poikkeusoloissa on kasvanut huomattavasti viimeisten viiden vuoden aikana.

Erityisen tärkeää kuntalaisten kannalta ajatellen on se, että kaikissa harjoituksissa on koulutettu myös muiden viranomaisten edustajia kriisiaikoja varten. Tavoitteenahan on alueen asukkaiden elinmahdollisuuksien turvaaminen kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa.

Harjoituksia kehitetään

Uutena elementtinä "Nuoleen" oli liitetty tykistöharjoitus, jonka koulutuskohteena oli 122 mm:n haupitsin tuliasematoiminnan kertaaminen. Kurssi oli tarkoitettu ensi sijassa kenttätykistökoulutuksen saaneille reserviläisille, joista useat olivat saaneet varusmieskoulutuksensa pääasiassa vanhemmalla tykkikalustolla.

Venäläisvalmisteinen 122 millimetrin kaliiperinen kenttähaupitsi on maailman yleisin kenttätykki ja nykyisin Suomen prikaatien kenttätykistörykmenttien pääase. DDR:n hajottua Suomella oli tilaisuus hankkia  mainittua tykkimallia ampumatarvikkeineen edullisesti suuria määriä. Hankinnoilla korvattiin vanhentuneet kenttäkanuunat ja vanhempaa haupitsikalustoa, joiden voi hieman liioitellen sanoa olleen vaarallisempaa käyttäjälleen kuin viholliselle.

Haupitsi ampuu 22 kilon sirpalekranaatteja yli neljäntoista kilometrin päähän; erikoisammuksilla kantama voi olla tätäkin suurempi. Tulinopeus on kuusi laukausta minuutissa ja ympäriampuva ase toimii tarvittaessa myös yläkulmilla; siitä nimitys "haupitsi", vaikka NATO:n määritelmissä asetta kutsutaankin "kanuunahaupitsiksi".

Toinen mielenkiintoinen uutuus oli APILAS-simulaattori, jonka avulla voidaan harjoitella raskaalla kertasingolla maaliin osumista "oikeasti". – Panssarintorjunta-aseilla ei, kuten ei tykistöaseillakaan, voi nimittäin suorittaa varsinaisia ammuntoja muualla kuin erikseen hyväksytyillä ampumaharjoitusalueilla. Tästä syystä pelkkä "kuivaharjoittelu" saattaa muodostua pitkästyttäväksi.

Simulaattori antaa harjoitukseen uutta mielenkiintoa: Pasi-miehistönkuljetusvaunuun kiinnitetään prisma, johon tyhjän APILAKSEN sisään sijoitettu laitteisto lähettää lasersäteen. Simulaattoriin kuuluva tietokonelaitteisto laskee, olisiko laukaus tositilanteessa osunut vaunuun. Simulaattorin avulla on siis mahdollista harjoitella singon käyttöä todenmukaisessa tilanteessa; tosin 112-millisen raskaan kertasingon laukauksen mahtava ääni ja paksunkin erikoispanssarin lävistävä tuhovoima jää kokematta.

Linnoittamiskurssi jatkoi maastotöitä "Tähti"-harjoituksen aikana rakennetussa tukikohdassaan. Työn yhteydessä suoritettiin metsänhoidollista puuston poistoa, parannettiin yhdyshautaverkostoa ja rakennettiin edellisen kurssin tekemän poteron viereen majoituskorsu.

Tervetuloa mukaan!

Kevään 2002 harjoitus on 26.-24.4.2002 Porvoon-Sipoon-Pornaisten alueella. Totuttuun tapaan osa kursseista, esimerkiksi ammuntakurssi ja täydennyspoliisikurssit toteutetaan kutsukursseina, joihin voivat osallistua vain erikseen kutsuttavat.  Sen sijaan pääosa sotilaallisista kursseista on kaikille avoimia sotilaallisia kursseja. Voit ilmoittautua niille MPK ry:n Internet-sivustossa olevalla lomakkeella.

Teksti: Jukka Mustonen ja Matti Hilli