TÄHTI 2001 - harjoitus

Uudenmaan sotilasläänin alainen Porvoon sotilasalue ja MPK ry:n Porvoon paikallisosasto järjestivät 20.-22.4.2001 Porvoon - Sipoon alueella TÄHTI 2001 - harjoituksen. Harjoitus sisälsi sekä puolustusvoimien vapaaehtoisen kertausharjoituksen (PVVEH) että MPK ry:n lisäkurssin nro 170211306. Harjoitus oli seitsemäs samalla periaatteella Porvoon seudulla järjestetty harjoitus.

Harjoitukseen osallistui kaikkiaan 521 henkilöä ja suoritusvuorokausia kertyi 1177; pääosa reserviläisten  vapaaehtoisia kertausharjoitusvuorokausia tai niihin rinnastettavia MPK-kurssivuorokausia. Eri kursseilla oli mukana myös reserviin kuulumattomia henkilöitä. Kurssien perustaminen ja toiminta tapahtui neljässä eri pisteessä Porvoon ja Sipoon alueilla sekä Hyrylän varuskunnassa..

Harjoitus jakaantui eri kursseihin, joista avoimia kursseja oli kahdeksan.

Taktisen kurssin koulutuskohteena oli komppanian, joukkueen ja ryhmän toiminta puolustustaistelussa. Kurssi toimeenpantiin Tolkkisissa. 

Tolkkisissa toimeenpantu panssarintorjuntakurssi perehtyi jalkaväen keskeisimpään panssarintorjunta-aseistukseen eli panssarimiinojen, kevyen kertasingon ja 112 millimetrin raskaan Apilas-kertasingon käyttöön. Koulutuksessa käytetty aseistus vastaa käsittelyomaisuuksiltaan aitoja aseita, mutta sytyttimet, räjähdysaine, ajopanokset ja onteloammukset on korvattu samanpainoisella, vaarattomalla täytemateriaalilla. 

Linnoittamiskurssi rakensi harjoitustyönä taistelijaparin katetun poteron Tolkkisten maastoon. Vaikka kyseessä oli kirjaimellisesti "kova" harjoitus ja sääolosuhteetkin olivat epäsuotuisat, sai linnoittamiskurssi osanottajiltaan parhaat pisteet kurssiarvioinnissa.

Myös huoltokurssin kohdalla kysymyksessä oli "kova" harjoitus: kurssilaiset valmistivat kenttäkeittiössä kaikkien Porvoossa ja Sipoossa toimineiden kurssien muonituksen. Kurssilla annettiin koulutusta kenttämuonituksessa ja ensiavussa.

Sipoossa toiminut kranaatinheitinkurssi perehtyi 81 mm:n kevyen kranaatinheittimen toimintaan ja käyttöperiaatteisiin. Koulutuksessa käytetyt heittimet varusteineen olivat aitoja, mutta kovia kranaatteja tai ammuttavia harjoituskranaatteja ei käytetty.

Viestikurssin osanottajat harjoittelivat Porvoossa jalkaväen viestivälineiden, kuten kenttäradioiden, kenttäpuhelimen, kenttäkeskuksen ja sanomalaitteen käyttöä.

Tiedustelukurssin koulutuskohteena oli pataljoonan tiedustelujoukkueen toiminta. Kurssilaiset perustivat Koskenkylään tähystyspaikat, joissa harjoiteltiin tiedusteluhavaintojen tekoa ja viestittämistä.

Esikuntakurssi harjoitteli Porvoossa esikunnan perustoimintoja ja työskentelyä sodanajan esikunnassa.

Lisäksi järjestettiin Hyrylässä lauantaina ja sunnuntaina vapaehtoisena kertausharjoituksena yksipäiväinen reserviläispäivä, johon oli kutsuttu eräisiin sodanajan joukkoihin sijoitettuja reserviläisiä. Ohjelmaan sisältyi rastikoulutusta ja rynnäkkökivääriammunta. Osanottajia oli lauantaina 77 ja sunnuntaina 79.

Reserviläispäivän osanottajien lisäksi eräiden muidenkin kurssien osanottajat suorittivat Hyrylän ampumaradalla rynnäkkökivääriammunnan, jonka toimeenpanosta huolehtivat ammuntakurssin osanottajat puolustusvoimien tehtävään määräämän upseerin valvonnassa. Ammuntakurssi on ulkopuolisilta suljettu ns. kutsukurssi, samoin kuin Tähti 2001 - harjoitukseen sisältyneet joukkojen perustamiskurssit, täydennyspoliisien harjoituspäivä, poliisin kenttäjohdon koulutuspäivä sekä eri tehtävät  harjoituksen esikunnassa.

Kutsukurssille tai harjoituksen esikuntaan eivät ulkopuoliset voi hakeutua; niiden osanottajat valitaan tehtävänsä perusteella. Sen sijaan muille järjestettäville kursseille voi ilmoittautua esimerkiksi MPK:n internet-sivuilla olevalla lomakkeella.

Porvoon sotilasalueen kursseilla koulutusta annetaan vain Suomen puolustusvoimien käytössä olevien, kansainvälisesti sopimusten mukaisten taisteluvälineiden käyttöön. Lähitaistelukoulutusta, räjäytys- ja tuhoamiskoulutusta tai koulutusta tilapäisvälineiden, esimerkiksi polttopullojen tai omatekoisten miinojen käyttöön ei anneta. Tällä halutaan estää mahdollisuus hankkia kursseilla sellaisia taitoja, joita voitaisiin väärinkäyttää rikollisessa tarkoituksessa.

Tähti 2001 tarjosi osanottajilleen sotilaallisen koulutuksen ohella reipasta toimintaa, raitista ulkoilmaa ja hyvää toverihenkeä. Sen sijaan "ramboilumielessä"  mukaan tulevat varmasti pettyisivät; sotilaallinen koulutus on vaativaa ja raskasta eikä suinkaan muistuta amerikkalaisista toimintaelokuvista tuttua kaavaa (Matti Hilli).