Sakari Ahvenaisen kotisivu:
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/

Globaali turvallisuus ja Suomi:
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/tutu1810.ppt

Ennuste sodankäynnin tulevaisuudesta vuodelta 1994:
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/id89.htm

Elektroninen sodankäynti ja sodankäynnin tekniikka 2020:
http://www.mil.fi/paaesikunta/paaesikunta/sotatalous/ (STAE)

John Boyd:
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/id76.htm

Sodankäynnistä:
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/id62.htm

Erityistä nykyaikaisesta sodankäynnistä:
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/id67.htm

Quincy Wright, merkittävä sodankäynnin teoria:
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/id66.htm

Etukäteismietteitä syskyn turvallisuuspoliittisesta selonteosta:
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/id68.htm

Ahvenaisen tuotannosta enemmän (mm. verkostokeskeisestä sodankäynnistä
(kohta 90.):
http://personal.inet.fi/koti/sakari.ahvenainen/index/id32.htm